De idioterie van sidn

Na mijn aanvraag bij XS4ALL voor een domein, volgt de volgende briefwisseling.

Voor alle duidelijkheid XS4ALL treft hier totaal geen blaam.

Laatste update 11 augustus 1999

 

 

 TROS ONLINE IN GESPREK MET DHR. NEDERKOORN VAN SIDN

ANTWOORD OP DE AANVRAAG VAN KORTEGOLF.NL

MIJN BEZWAARBRIEF

HET ZWAKKE WEERWOORD

DE VOLGENDE BRIEF AAN BUREAU DOMEINREGISTRATIE

REACTIE VAN DE TROS

REACTIE VAN HUUG BRUIL

REACTIE VAN VUURWERK.NL

REACTIE VAN R.A. GIRBES

REACTIE VAN WIM ZONNEVELD VAN VERENIGING DE MUURKRANT

DOMEINNAMEN MET DATUM DIE DE INCONSEQUENTIE VAN SIDN BEWIJZEN

KEER OP KEER WORDT ER STRIJD GEVOERD TEGEN SIDN

REACTIE VAN ARJAN STEEVELS

LIJST MET ALLE NL-DOMEINNAMEN

REACTIE VAN SCOTT CARMICHAEL

NOG EVEN GEDULD

DE AFWIJZING VAN HET BEZWAARSCHRIFT

EINDELIJK ONZE DOMEINNAAM

HOERA!! CONGRES OVER DE REGISTRATIE VAN INTERNET DOMEINNAMEN

BEDANKJE VAN FRANK VAN DER STAD

BEDANKT SIDN

 

ANTWOORD OP DE AANVRAAG VAN KORTEGOLF.NL

 

 

Re: aanvraag kortegolf.nl

Date: Mon, 09 Feb 1998 13:09:16 +0100

From: Sales / Marieke

To: crypt@xs4all.nl

 

Geachte deelnemer(provider), 

Hierbij deel ik u mede namens de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, dat registratie van de bij
u aangevraagde domeinnaam kortegolf.nl is geweigerd op grond van de volgende argumenten.

- De domeinnaam is een algemene benaming.
- Met de beoogde domeinnaam kunnen misverstanden worden opgeroepen.

Afwijzing geschiedt derhalve op grond van Artikel 8I van het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL).

Volgens Artikel 9.2 van het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) heeft uw aanvrager het recht
binnen 30 dagen (na 6 februari 1998) gemotiveerde bezwaren tegen bovengenoemde beslissing bij de
Stichting in te dienen via u.
 

Hoogachtend,
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland


D.J. Ligtenbelt
Bureau Domeinregistratie

TOP

MIJN BEZWAARBRIEF

 

Bureau Domeinregistratie

t.a.v. De Weledele Heer D.J. Ligtenbelt

Amsterdam, 10 februari 1998

 

Geachte heer Ligtenbelt,

 Tot mijn grote verbazing heb ik maandag 9 februari 1998 te horen gekregen van mijn provider xs4all dat mijn aanvraag voor de domeinnaam kortegolf.nl is afgewezen om de volgende twee redenen:

 

1. De domeinnaam is een algemene benaming.

 ad.1

Om te beginnen zie ik niet in dat de domeinnaam kortegolf.nl erg algemeen te noemen is.

Algemene domeinnamen zijn o.a. gas.nl, export.nl, recht.nl, stroom.nl, ziekenhuis.nl, omroep.nl, etc. die notabene wel toegewezen zijn. Mijn irritatie gaat uit naar jullie inconsequente toewijzing van domeinnamen. Zo is bijvoorbeeld auto.nl geblokkeerd maar fiets.nl, daarentegen, is wel weer toegewezen. Gratis.nl mag niet, en 2dehands.nl wel. Zo zijn ook korfbal.nl, zeilen.nl, voetbal.nl, golfbaan.nl geblokkeerd maar is golf.nl en kart.nl wel weer toegewezen. Webdesign.nl is toegewezen maar vormgeving.nl, designshop.nl, niet. Film.nl is ook een geblokkeerde domeinnaam en ik vraag mij dan ook af waarom bios.nl dan wel is toegestaan. Bovenstaande geldt ook voor het toegestane rotor.nl terwijl dynamo.nl geblokkeerd is.

 

Sorry hoor maar nu weet ik het ook niet meer ! Dit riekt naar gedigitaliseerde zwakzinnigheid !

 

2. Met de beoogde domeinnaam kunnen misverstanden worden opgeroepen.

 ad.2

Het argument dat de domeinnaam kortegolf.nl misverstanden zou kunnen oproepen strookt niet met het door jullie gevoerde beleid. Ik zou dan ook de aandacht willen vestigen op de domeinnaam vuurwerk.nl. Als er ergens een misverstand wordt opgeroepen is het wel met die domeinnaam.

Men zou verwachten dat er op die site vuurwerk wordt aangeboden. Niets is minder waar. Dit gaat ook op voor markt.nl. Wat blijkt? Geen markt te bespeuren, maar een soort imitatie gouden gids. Ik zou een boek kunnen schrijven over dergelijke contradicties aangaande uw richtlijnen maar dat zal ik u besparen.

 

De Korte Golf is al ruim twaalf jaar de naam van mijn bedrijf en tevens van mijn rechtsvorm. Logischerwijs prefereer ik dan ook kortegolf.nl als mijn domeinnaam.

 

Naar aanleiding van het bovenstaande hoop ik dat u zich dan ook hiermee kunt verenigen en zie ik uw positieve berichten gaarne per ommegaande tegemoet.

  

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

A. Sodenkamp

 

TOP

HET ZWAKKE WEERWOORD

 

Subject: Re: kortegolf.nl

Date: Tue, 10 Feb 98 14:01:35 +0100

From: D.J.Ligtenbelt@mta11.kema.nl

To: me

 

Geachte heer Sodenkamp,

U heeft het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de domeinnaam kortegolf.nl direct naar de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland gestuurd (via fax en via E-mail). Dit is niet conform Artikel 9.2 van het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL), waarin staat dat een bezwaar tegen een afwijzing van een domeinnaam via de provider moet worden ingediend. Dit betekent, dat de provider uw bezwaarschrift bij de Stichting moet indienen.

Het nu ingediende bezwaarschrift wordt op grond van bovenstaande NIET in behandeling genomen. Verder is het niet onverstandig als u de toon van het bezwaarschrift enigszins aanpast en het vervolgens nogmaals via uw provider indient.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

D.J. Ligtenbelt Bureau Domeinregistratie

TOP

DE VOLGENDE BRIEF AAN BUREAU DOMEINREGISTRATIE 

Bureau Domeinregistratie

t.a.v. De Heer D.J. Ligtenbelt

Amsterdam, 11 februari 1998

 

Geachte heer Ligtenbelt,

 

In uw antwoord op mijn e-mail 10 februari jl. deelt u mij mede dat ik mijn bezwaarschrift bij XS4ALL moet indienen. Ik heb blijkbaar over de regels van artikel 9.2 heengelezen, (tja het zijn er ook zoveel) dus was ik daar niet van op de hoogte. Desondanks is het de instantie waar u werkzaam bent die mijn aangevraagde domeinnaam heeft afgewezen. Het lijkt mij dan ook eerder normaal dat ik dan ook bij die instantie mijn onvrede weergeef en niet bij XS4ALL.

U raadt mij aan de toon van het bezwaarschrift te veranderen. Ik heb in mijn voorgaande brief op geen enkele manier een kwade toon gevoerd tegen personen, slechts tegen het beleid en dat heb ik dan ook meer dan redelijk beargumenteerd. Voor alle duidelijkheid, het was zeker niet de bedoeling u te beledigen.

Verontrustend vind ik dat u beweert dat het wel zo verstandig is om de toon van mijn bezwaarschrift te veranderen. Hieruit kan ik dus de conclusie trekken dat dit meespeelt in een eventuele beslissing over het wel of niet goedkeuren van kortegolf.nl. Waarom zou het anders zo verstandig zijn? Deze beslissingen behoren gemaakt te worden volgens goede richtlijnen en een consequent beleid in plaats van een persoonlijke opvatting van het bezwaarschrift.

Op de site van het bedrijf waar u werkzaam bent staan op diverse plaatsen e-mailadressen, het is dan ook logisch dat ik in mijn situatie daar gebruik van maak. Ik hoop dat u voor mij wat tijd wilt vrij maken om nu eens een duidelijk een antwoord te geven op mijn eerste brief, zoniet dan zou ik graag van u willen vernemen bij wie ik dan wel terecht kan om mijn vragen beantwoord te zien zonder een provider als tussenpersoon.

Ik heb uw verzoek ingewilligd en XS4ALL ook gevraagd om het bezwaarschrift bij u in te dienen.

 

Hoogachtend,

A. Sodenkamp

 

REACTIE VAN DE TROS

Subject: TROS Radio Online over domeinregistratie Date: Thu, 12 Feb 1998 12:00:43 +0100 From: Dirkjan van Ittersum To: iculater@xs4all.nl, crypt@xs4all.nl

Geachte heren Tunnissen en Sodenkamp,

Naar aanleiding van de discussie die u ontlokt heeft in verschillende nieuwsgroepen over het beleid van de sidn wil TROS Radio Online aanstaande zondag aandacht besteden aan domeinregistratie.

In de studio hebben we zondag te gast voorzitter Nederkoorn van de Stichting Internet Domein Registratie Nederland. Het lijkt ons aardig als u in de uitzending telefonisch uw geval kunt uitleggen. Omdat er sprake is van een bezwaarprocedure zal dhr. Nederkoorn daarna niet specifiek op uw geval in kunnen gaan, maar het is voor de luisteraar wel een aardig voorbeeld om te horen hoe de domeinregistratie in de praktijk in zijn werk gaat.

Zoudt u mij willen bellen om te laten weten of u mee kunt werken aan de uitzending? Bij voorbaat dank!! Ik ben vandaag overdag te bereiken op XXX-XXXXXXX en vanavond op XXX-XXXXXXX.

Met vriendelijke groeten,

Dirkjan van Ittersum Redactie TROS Radio Online

TOP

REACTIE VAN HUUG BRUIL

Subject: Re: Aanvragen NL-Domein - Frustraties van een ondernemer (forward) Date: Thu, 12 Feb 1998 16:46:46 GMT From: iculater@xs4all.nl (Icu) To: crypt@xs4all.nl

On Thu, 12 Feb 1998 17:39:28 +0100, "Huug Bruil" wrote:

Geachte heer A. Sodenkamp,

Wij hebben uw mailing in de nieuwsgroep nl.internet.providers gelezen en herkennen hier veel in van onze eigen frustaties met sidn.

Helaas hebben wij het daarom noodzakelijk geacht onze gebruikers geen nl domeinen meer aan te bieden en over te gaan op com, net en org domeinen.

Wij zijn nieuwsgierig naar de uitkomst van uw correspondentie.

Huug Bruil Huug Bruil internet services

http://bruil.com

TOP

 REACTIE VAN VUURWERK.NL

Geachte Sodenkamp,

Met interesse las ik de briefwisseling met sidn. Tevens kwam ik een stukje tekst over onze organisatie daar tegen:

"Ik zou dan ook de aandacht willen vestigen op de domeinnaam vuurwerk.nl. Als er ergens een misverstand wordt opgeroepen is het wel met die domeinnaam."

Ik mag er op wijzen dat onze domeinnaam conform de regels van sidn is toegewezen. Als een naam bij het Benelux-merkenbureau staat geregistreerd wordt deze naam ook toegewezen door sidn. Hier ligt dan ook de oplossing voor de registratie van kortegolf.nl. Het kost weliswaar een paar weken en een paar honderd gulden, maar wellicht is dat her overwegen waard.

Ik wens u veel succes!

Met vriendelijke groeten,

Hans Bennink VuurWerk Internet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn antwoord :

Hallo Hans Bennink,

Ik ben ervan op de hoogte dat dat een oplossing kan bieden, echter gaat het mij niet meer zozeer om de domeinnaam, maar om de gehele monopoly die sidn heeft gecreeerd. Natuurlijk zou ik Korte Golf B.V. kunnen aanmelden bij het Benelux merkenbureau, maar ik vind dat enigzins zonde geld, bovendien is de Korte Golf B.V. zakelijk alleen maar in Nederland actief. sidn zou ook genoegen kunnen nemen met een uittreksel van Kamer van Koophandel i.p.v. het Benelux merkenbureau. Tevens blijkt dat een merendeel van de reacties die ik krijg erg fanatiek tegen sidn te zijn. Het wordt volgens mij tijd dat sidn zijn regels en beleid herziet en dat er een onafhankelijke partij de bezwaarschriften behandeld.

Met Vriendelijk groet

A.Sodenkamp

TOP

 REACTIE VAN R.A.GIRBES

Subject: domeinnaam Date: Sat, 14 Feb 1998 08:00:18 +0100 From: Internet Toerist Info Service <tis@texelinfo.nl> To: crypt@xs4all.nl

Geachte heer Sodenkamp,

Wellicht kan ik u enige steun geven.

Belt u mij op: XXXXXXXXXX

vr. gr.

R.A. Girbes

Toeristische informatie en andere mogelijkheden!

Inbelabonnementen voor f 29,95 per maand incl. BTW Eigen domeinnaam vanaf f 100,00 per maand excl. BTW Nummerservice....uw telefoonnummer is uw internetadres: http://nummer.nl

Uitsluitend kwaliteitsverbindingen! Geschikt voor gewoon modem en ISDN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik heb de heer Girbes gebeld, de heer Girbes beaamde de inconsequente beslissingen van sidn,

echter hij ging niet mee in al mijn kritiek jegens sidn. Tijdens het gesprek van ongeveer 20 minuten

heb ik een hoop raad gekregen en een hoop geleerd over domeinregistratie in het algemeen en van

sidn in het bijzonder.

TOP

REACTIE VAN WIM ZONNEVELD

Subject: Domeinnaam Date: Fri, 13 Feb 1998 19:32:18 +0100 From: Wim Zonneveld <redactie@muurkrant.com> Organization: Vereniging de Muurkrant To: crypt@xs4all.nl, pa0rni@muurkrant.com

Hallo Alan,

Via een kennis ben ik op de hoogte gebracht van uw moeilijkheden bij het aanvragen van een .nl domeinnaam. Wij hebben als vereniging de Muurkrant vorig jaar hetzelfde probleem hegad met het aanvragen van de domeinnaam muurkrant.nl Ook deze naam zou verwarring 'kunnen' geven en was een te algemene benaming. Er is slechts een manier waarbij het WEL lukt om de domeinnaam te krijgen, namelijk registreren bij het Benelux Merkenburea (wat wij inmiddels gedaan hebben en de aanvraag is ook inmiddels opnieuw gedaan en in behandeling). Zie in dit verband het regelement domeinnamen artikel 8i

Met vriendelijke groeten,

Wim Zonneveld voorzitter vereniging de Muurkrant

TOP

KEER OP KEER WORDT ER STRIJD GEVOERD TEGEN SIDN

Fax: X4all Den Burg, 16 april 1997 T.a.v. XXXXXXXX Onderwerp: Bezwaar sidn nummer.nl

Hierbij dien ik mijn bezwaar in betreffende het afwijzen van de domeinnaam nummer.nl. Uit eigen onderzoek is gebleken dat diverse domeinnamen met een gelijkwaardig karakter als nummer.nl wel zijn goedgekeurd terwijl deze namen na 14 oktober 1996 zijn ingediend en goedgekeurd. Wij hebben niets tegen deze goedkeuring maar vinden wel dat er sprake is van een willekeurig beleid. De afwijzing van nummer.nl is daar een voorbeeld van. Derhalve stellen wij ook dat de afkeuring van nummer.nl niet juist is, gezien het feit dat nummer.nl een afgeleide is van de handelsnaam HET NUMMER. Er is dan ook geen sprake van verwarring, een algemene benaming of soortnaam wat de reden van afwijzing is lettende op artikel 8 van de reglementen geldende vanaf 14 oktober 1996.

Telefonisch is mij medegedeeld door een medewerker van sidn dat hetnummer.nl geaccepteerd zou worden. Deze naam is te lang en is ook niet relevant gezien het feit dat diverse bedrijven een gedeelte van hun handelsnaam als domeinnaam mogen gebruiken. Ook wij willen op dezelfde wijze als deze bedrijven ons presenteren op internet. Denkt u hierbij aan:

ZIE HIERONDER: LIJST MET DATUM. DEZE BEVESTIGEN INCONSEQUENTE TOEWIJZIGINGEN

Bijgesloten treft u een lijst van domeinnamen waarbij onze stellige overtuiging is dat nummer.nl een goedgekeurde domeinnaam zou moeten zijn.

Vertrouwende op een spoedige goedkeuring van nummer.nl teken ik met vriendelijke groet,

HET NUMMER

R.A. Girbes

TOP

LIJST MET DATUM. DEZE BEVESTIGEN INCONSEQUENTE TOEWIJZIGINGEN

Het verschil tussen nummer.nl en de volgende domeinnamen, gelet op artikel 8 is niet aanwezig.

Domeinnaam Firmanaam Datum

hello.nl Hello Technologies 18-10-1996

wij.nl Wij Special Media B.V. 21-10-1996

marketing.nl Marketing View 28-10-1996

zeilvaart.nl Zeilvaart Enkhuizen B.V. 28-10-1996

zaak.nl De Zaak B.V. 29-10-1996

partner.nl Uitzendbureau Partner Roermond B.V. 31-10-1996

theaterland.nl T.T.S.C. Cooperatie U.A. 31-10-1996

jackpot.nl Jackpot Automaten Nijverdal B.V. 06-11-1996

koop.nl Koop Holding B.V. 12-11-1996

dapper.nl Dapper Communicatie adviesbuerau B.V. 13-11-1996

paradijs.nl Stichting Paradijsparken 14-11-1996

grandcafe.nl Douwe Egberts Coffee Systems Int. B.V. 20-11-1996

zzz.nl B & C Netservice B.V 25-11-1996

kook.nl 't Kookpunt 18-11-1996

anker.nl Coöperatieve Verzekeringsgroep Het Anker18-12-1996

hollandhotels.nl Stichting Holland Hotels 19-12-1996

graphics.nl Studio PC 24-12-1996

tax.nl Tax Bedrijfsadviseurs 24-12-1996

fysio.nl Fysio Uitzendbureau B.V. 06-01-1997

hotelinfo.nl B & B Bread & Bread 12-01-1997

travel.nl Travel HB & O 23-01-1997

tc.nl St. Training & Consultancy Hotelschool 04-02-1997

status.nl Status Networks Nederland B.V. 06-02-1997

pannenkoek.nl Pannekoekenrestaurant De Duivelsberg 07-02-1997

trouweninfo.nl L'Innovation B.V. 07-02-1997

huisstijl.nl IRIS Huisstijlautomatisering 12-02-1997

slagers.nl Bedrijfschap Slagersbedrijf 17-02-1997

friends.nl Samag (Holland) B.V. 19-02-1997

koophuis.nl Koophuis Nederland B.V. 25-02-1997

snel.nl Int. Transportbedrijf G. Snel B.V. 07-03-1997

valk.nl Van der Valk B.V. 11-03-1997

channel.nl Channel Classics Records 21-03-1997

taalservice.nl Hooijberg Taalservices 25-03-1997

sportief.nl Sportief Eindhoven B.V. 28-03-1997

TOP

REACTIE VAN ARJAN STEEVELS

Subject: sidn Date: Sat, 14 Feb 1998 17:37:19 +0100 From: Arjan Steevels <beheer@is.nl> To: crypt@xs4all.nl

Geachte heer Sodenkamp,

Ik ben zelf ook Internet provider en host ongeveer 100 websites. 95 % van die websites heeft een eigen .nl domeinnaam. Ik ben blij dat iemand nu het voortouw neemt in een discussie over sidn. Zelf ben ik nu ongeveer drie maanden lid van sidn; wat een vereiste is als je .nl domeinnamen wilt aanvragen. In die korte tijd zijn er drie domains afgewezen en nog eens enkele domains moesten eerst door de juridische afdeling van sidn worden goedgekeurd. Het ergste heb ik echter vorig jaar november meegemaakt:

Sinds maart 1997 zijn wij aktief op de hosting markt. In het begin hadden wij onze server staan bij een andere Internet-provider. Dit vooral omdat we klein wilden beginnen. Vorig jaar Novemeber hadden wij rond de 50 .nl domains van klanten van ons. Omdat wij echter onze server bij een andere Internet-provider hadden staan waren wij verplicht om via hun domains aan te vragen. (dit stond in de overeenkomst die we hadden met die Internet provider) Toen wij echter ruzie kregen met die Internet provider moesten wij verhuizen naar een eigen lokatie. Toen begonnen de problemen. De 50 domains, die van klanten van ons waren, stonden geregistreerd op naam van die andere provider. Ik kon echter aantonen dat het mijn klanten waren omdat ik de overeenkomsten had die ik met klanten heb gesloten. sidn weigerde de domains over te zetten omdat ze zeiden dat deze niet van mij waren, maar van klanten van mij. Ik was toen verplicht om van elke klant een getekende brief te faxen met daarin het gegeven dat ze wilden (mee)verhuizen (leg dat maar eens uit aan klanten). Wat ik uiteindelijk moest doen is een fax sturen naar sidn met daarin het gegeven dat ik volledig aansprakelijk was voor de verhuizen van al domeins en dat ik alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid op mij zou nemen. Pas toen wilde sidn de domains verhuizen. Deze zijn gelukkig maar een uur of drie uit de lucht geweest, maar zeker niet dankzij sidn. Als ik me namelijk aan hun regels had gehouden en geen druk had uitgeoefend waren de domains zeker een aantal dagen niet bereikbaar geweest.

Wat de laatste tijd ook veel vaker gebeurt is dat de database van sidn down is, zoals ook weer dit weekend. Het is nu onmogelijk om te controleren of een domain al bestaat. Is natuurlijk altijd handig. Denk maar niet dat er even een medewerker heen gaat om het probleem op te lossen.

In ieder geval wil ik u heel veel succes wensen met het registreren van uw domein en ben ik blij dat u deze publieke discussie gestart bent.

Met vriendelijke groet,

Arjan Steevels

____

~~~~~~~~~~~~~~~ I n t e r N e d S e r v i c e s ~~~~~~~~~~~~~~~ Adres: Glenn Millerhof 33 1628 TS HOORN Tel. 0229-215685 Fax. 0229-248155

Internet: http://www.is.nl Algemeen E-mail adres info@is.nl http://www.is.nl/infocentrum (alleen voor klanten)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn reactie:

Beste Arjan,

Het is ongeloofelijk hoeveel reacties ik gehad heb omtrent dit onderwerp. sidn schijnt zich niet echt in willen leven met ondernemers en wil ook niet beseffen dat sommige beslissingen die ze maken gevolgen kan hebben. Zo heb ik bijvoorbeeld wat drukwerk nodig, deze wil ik voorzien van mijn internet-adres. Zolang ik geen uitsluitsel heb, kan ik dat niet afronden. Ik hoop dat deze discussie in ieder geval sidn tot nadenken zet.

Ik wil je hartelijk bedanken voor je reactie.

Met Vriendelijke Groet

A.Sodenkamp

TOP

REACTIE VAN SCOTT CARMICHAEL

Subject: daarom en niet anders... Date: Tue, 17 Feb 1998 21:58:06 +0100 From: Scott Carmichael <scott@scottsvalley.demon.nl> To: crypt@xs4all.nl

Ze worden toch niet voor niets al jaren stichting domein dominantie nederland genoemd.... Ik heb zoals velen anderen moeten uitwijken naar een .com domein......

TOP

NOG EVEN GEDULD

Subject: Re: aanvraag kortegolf.nl (fwd)
Date: Tue, 17 Feb 1998 10:30:24 +0100 (MET)
From: info1 <info1@xs4all.nl>
To: crypt@xs4all.nl

Geachte deelnemer(provider),
Het bezwaar tegen de afwijzing van de domeinnaam
kortegolf.nl, d.d. 11 februari 1998, wordt voorgelegd
aan het Stichtingsbestuur.
Uiterlijk 13 maart 1998 wordt het bestuursbesluit aan u
meegedeeld.

Hoogachtend,

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
D.J. Ligtenbelt > >Bureau Domeinregistratie

----- End of forwarded message from XS4ALL Internet B.V. -----

TOP

AFWIJZING VAN HET BEZWAARSCHRIFT

 Subject: Re: aanvraag kortegolf.nl
  Date: Fri, 13 Mar 1998 15:39:39 +0100
  From: "XS4ALL Internet B.V." 
   To: info1@xs4all.nl
  CC: crypt@xs4all.nl


From: hostmaster@domain-registry.nl
Date: Fri, 13 Mar 1998 13:44:42 +0100 (MET)
To: sidn-notify@xs4all.nl
Subject: Re: aanvraag kortegolf.nl
Cc: bestuur@domain-registry.nl
X-DRS-Status: 710 Antwoord bericht van DRS -
X-Provider-Ticket: ma              
X-DRS-Ticket: 86250
X-DRS-Status: 710 Antwoord bericht van DRS -
X-Provider-Ticket: ma              
X-DRS-Ticket: 86250

 
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
Postbus 9035
6800 ET Arnhem
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem
 
BESLUIT
 
inzake het bezwaar van Cafe De Korte Golf, gevestigd te 
Amsterdam, tegen de afwijzing, de domeinnaam 
kortegolf.nl te registreren, ingediend 11 februari 1998.
 
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.3 van het 
Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) heeft 
het bestuur van de Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland als volgt besloten:


Het bezwaar zoals hierboven bedoeld wordt afgewezen.


Motivering van het besluit:

De domeinnaam kortegolf.nl is een algemene benaming. 
Denk daarbij aan het kortegolfgebeuren op de radio, 
waarmee (verenigingen van) amateurs en organisaties als 
de Wereldomroep zich bezighouden. De aanvrager kan niet 
pretenderen dit gebeuren volledig te vertegenwoordigen, 
waardoor de misverstanden kunnen worden opgeroepen.

In het bezwaar wordt gewag gemaakt van inconsistenties 
in de toewijzing en afwijzing van namen. Het bestuur 
erkent dat deze inconsistenties aanwezig zijn, onder 
andere als gevolg van wijzigingen in het Reglement en 
van het feit dat slechts een deel van de afwijzingen is 
getoetst in een beroepsprocedure. 
Dat de genoemde inconsistenties aanwezig zijn, is voor 
het bestuur echter op zich geen argument het bezwaar 
toe te kennen. 

De misverstanden kunnen voortkomen uit de dekkingsgraad 
van de domeinnaam, onafhankelijk van de op de website 
te ondernemen of ondernomen activiteiten. Toetsing van 
de domeinnaam zelf vindt plaats aan de in het Reglement 
voor Registratie van Domeinnamen (NL) genoemde criteria, 
met name die in Artikel 8 zijn genoemd.

Het Stichtingsbestuur concludeert dat de domeinnaam 
kortegolf.nl een algemene benaming is, waarmee 
misverstanden kunnen worden opgeroepen en derhalve dat 
de aanvraag op grond van artikel 8 lid i van het 
Reglement dient te worden afgewezen.
 
 
 
Datum besluit: 5 maart 1998.
 
Namens het bestuur
 
 
 
Dirk Jan Ligtenbelt
Bureau Domeinregistratie

TOP

EINDELIJK ONZE DOMEINNAAM

Na afwijzing van het bezwaarschrift vroeg ik opnieuw een domeinnaam aan, dit keer
niet kortegolf.nl maar dekortegolf.nl Geloof het of niet, hij werd goedgekeurd.
Ik begrijp absoluut niet waarom deze naam wel mag en de andere niet. 
De logica is ver te zoeken, of hij is erdoor geglipt, want dat gebeurd wel eens, volgens de heer
Nederkoorn van sidn. Ik hoop in ieder geval dat mijn protest hen tot nadenken heeft gezet.

Alan Sodenkamp

TOP

CONGRES OVER DE REGISTRATIE VAN INTERNET DOMEINNAMEN

Hoera!! De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland organiseert op 9 juni een congres over een onderwerp dat van groot belang is voor alle Internetgebruikers: de registratie van domeinnamen. Lees over dit alles op WWW.MAGDIENAAM.NL? link veranderd naar MINICONGRES

TOP

BEDANKJE VAN FRANK VAN DER STAD

 
Beste heer Sodekamp,

Na het lezen van uw pagina waarin overduidelijk de idioterie van de sidn
tot uiting komt, heb ik het stukje van het congres gelezen. De link op
uw pagina is niet meer juist. Hij is aangepast in:
http://www.domain-registry.nl/minicongres.html

U heeft toch enige indruk gemaakt met uw aanvraag voor kortegolf.nl
gezien het stukje over de afwijzing. (onder het kopje Nieuwe regelgeving
alinia 3)

Ik ben dankbaar dat u de strijd bent aangegaan. De nieuwe regelgeving is
denk ik mede door u tot stand gekomen !

Met vriendelijke groet,

Frank van der Stad
(hopend ooit www.vanderstad.nl  als
partikulier te mogen registreren !)

TOP

BEDANKT SIDNl

 
Ik ontving een brief van sidn waarin mij werd gevraagd of ik alsnog de domeinnaam kortegolf.nl
wou hebben. Aangezien ik al reclamemateriaal heb laten drukken met mijn huidige domeinnaam dekortegolf.nl
heb ik daar nu niets meer aan. Toch was ik erg blij met deze brief want hieruit bleek dat mijn inspanningen
niet voor niets waren geweest. Ondanks mijn fanatieke uitlatingen ten opzichte van sidn in het verleden
wil ik de mensen bedanken die zich ingezet hebben voor de huidige veranderingen.
sidn heeft gereageerd op de meningen van mensen en daar naar gehandeld, iets waar diverse andere bedrijven en 
overheidsinstellingen van kunnen leren. Het was ondoenlijk om alle reacties die ik ontvangen heb te plaatsen 
op deze homepage. Ik wil iedereen die mij gemailed heeft met voorbeelden,reacties, dankbetuigingen en advies 
bedanken voor hun inzet. 

Alan Sodenkamp

Op www.advocaat.nl kunt u nog meer lezen over het sidn beleid.

Ik kan het toch niet laten om een link naar de komische Hatchoo versie van sidn te plaatsen.